Hoạt động bền vững


Tại HSBC, chúng tôi cam kết xây dựng một doanh nghiệp cho các mối quan hệ lâu dài và luôn phát triển bền lâu. Chúng tôi mong muốn trở thành một tổ chức được vận hành tốt để mọi người cảm thấy tự hào khi làm việc tại đây, xây dựng được lòng tin với khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ, đồng thời giảm thiểu tác động của tổ chức đối với môi trường.

Chiến lược khí hậu của chúng tôi

Trong năm 2020, chúng tôi đặt ra một kế hoạch tham vọng ưu tiên các khoản tài trợ và đầu tư nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu cân bằng khí thải – và góp phần kiến tạo một tương lai bền vững và thịnh vượng cho xã hội và doanh nghiệp. Kế hoạch của chúng tôi có ba phần:

  • Cung cấp tài chính bền vững: Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cắt giảm lượng carbon trong khi vẫn đảm bảo tiếp tục phát triển thịnh vượng. Tham vọng của chúng tôi là từ nay đến năm 2030 sẽ cung cấp từ 750 tỷ USD đến 1 nghìn tỷ USD tài trợ và đầu tư bền vững nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khi họ chuyển sang các phương thức kinh doanh bền vững hơn.
  • Các giải pháp khí hậu và đổi mới: Việc chuyển đổi sang nền kinh tế cân bằng khí thải đòi hỏi những giải pháp mới triệt để. Chúng tôi đang tiên phong hỗ trợ tài chính cho các giải pháp chống biến đổi khí hậu dựa trên quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ các công nghệ sạch sáng tạo và đầy triển vọng.
  • Trở thành ngân hàng không phát thải: Chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon từ các hoạt động và chuỗi cung ứng của mình xuống mức 0 vào năm 2030 hoặc sớm hơn, và điều chỉnh lượng phát thải từ danh mục các khách hàng phù hợp với mục tiêu cân bằng khí thải của Hiệp định Paris vào năm 2050 hoặc sớm hơn.

Chiến lược về khí hậu của chúng tôi là một phần trong cam kết lớn hơn liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Chúng tôi tin rằng việc cải thiện hiệu suất ESG là rất quan trọng đối với thành công lâu dài của mình. Chúng tôi thường xuyên phát hành các bản cập nhật và đặt mục tiêu để hướng dẫn cách thức chúng tôi kinh doanh. Bên cạnh những mục tiêu về khí hậu, bản báo cáo này còn bao gồm cả việc tăng cường sự đại diện của phụ nữ trong các vị trí cấp cao, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và duy trì các tiêu chuẩn cao về ứng xử trên toàn thế giới.

Những mục tiêu gắn liền với những tham vọng khí hậu của HSBC chiếm tỷ lệ 25% trong thẻ điểm khuyến khích dài hạn của các Giám đốc điều hành của chúng tôi (với thời gian hoạt động ba năm đến cuối tháng 12/2023)

Bạn có thể đọc thêm thông tin về cách tiếp cận của chúng tôi đối với các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị trong phần ‘Chúng tôi là ai’ trên trang web ngân hàng toàn cầu của chúng tôi. Xin lưu ý rằng trang này chỉ có ngôn ngữ tiếng Anh.