Hoạt động bền vững

Tại HSBC, chúng tôi nhận ra rằng cách chúng tôi kinh doanh cũng quan trọng như những gì chúng tôi làm. Chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng để đạt được thành công dài hạn, tăng trưởng kinh tế phải bền vững.

Chúng tôi đặt mục tiêu đóng vai trò hàng đầu trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế carbon thấp. Điều này có nghĩa là hỗ trợ khách hàng và chuỗi cung ứng để giảm tác động môi trường của họ, đồng thời giảm thiểu tối đa tác động môi trường của chúng tôi. Chúng tôi cũng lưu tâm đến trách nhiệm xã hội của mình và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị cao.

Báo cáo về tiến trình của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên công bố thông tin cập nhật về kết quả hoạt động liên quan đến các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Điều này giúp chúng tôi hiểu được tác động từ hành động của mình đối với con người và hành tinh này.

Chúng tôi tin rằng việc cải thiện hiệu suất ESG là rất quan trọng đối với thành công lâu dài của mình và có các mục tiêu để hướng dẫn cách chúng tôi kinh doanh. Chúng bao gồm các cam kết:

  • Cung cấp và tài trợ 100 tỷ USD để hỗ trợ tài chính và đầu tư bền vững vào năm 2025. Đến cuối năm 2019, chúng tôi đã đầu tư 52,4 tỷ USD để phát triển mục tiêu này
  • Đảm bảo rằng phụ nữ nắm giữ 30% vị trí cấp cao vào cuối năm 2020. Vào cuối năm 2019, chúng tôi đã đạt được 29,4%.

Các mục tiêu khác của chúng tôi tập trung vào việc cải thiện sự hài lòng của khách hàng, giảm tác động môi trường của các hoạt động kinh doanh và duy trì các tiêu chuẩn cao về ứng xử trên toàn thế giới. Phiếu đánh giá động cơ thường niên của năm 2020 của Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính và các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn bao gồm các biện pháp liên quan đến các kết quả này.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về Phương pháp tiếp cận của chúng tôi  về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị trên trang web toàn cầu của công ty. Xin lưu ý đây chỉ áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Anh.