Giá trị của chúng tôi

Những giá trị này xác định chúng tôi là ai với tư cách là một tổ chức và điều gì khiến chúng tôi trở nên khác biệt.

Hoạt động phù hợp với các giá trị này, chúng tôi mong muốn trở nên:

Đáng tin cậy

  • Kiên định với lẽ phải, thực hiện đúng cam kết, tự cường và đáng tin cậy
  • Chịu trách nhiệm, quyết đoán, sử dụng sự đánh giá và suy xét dựa theo lẽ thường, trao quyền cho người khác

Cởi mở với các ý tưởng và nền văn hóa khác nhau

  • Trao đổi cởi mở, trung thực và minh bạch, đón nhận thử thách, học hỏi từ sai lầm
  • Lắng nghe, đối xử công bằng với mọi người, hòa hợp và coi trọng các quan điểm khác nhau

Kết nối với khách hàng, cộng đồng, cơ quan quản lý và giữa mọi người với nhau

  • Xây dựng sự liên kết, nhận biết các vấn đề trên thị trường, hợp tác giữa các quốc gia
  • Quan tâm đến các cá nhân và tiến bộ của họ, thể hiện sự tôn trọng, tinh thần tương trợ và phản hồi nhanh

Những giá trị này phản ánh các khía cạnh tốt nhất của di sản 150 năm của chúng tôi và là yếu tố không thể thiếu trong quá trình thực hiện mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh thành công, các nền kinh tế phát triển thịnh vượng và giúp mọi người thực hiện được tham vọng của mình.

Thông tin thêm về Giá trị của HSBC  có trên trang web của công ty chúng tôi. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.