Chiến lược của chúng tôi

Chúng tôi mong muốn trở thành ngân hàng quốc tế hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng cá nhân, và khách hàng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ thông qua bề dày lịch sử của chúng tôi tại các thị trường luôn luôn tăng trưởng nhanh, và đem lại lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là ở châu Á và Trung Đông. Chiến lược của chúng tôi được các xu hướng dài hạn trên toàn cầu và những lợi thế chiến lược hỗ trợ để có thể kết nối khách hàng với các cơ hội và mang lại giá trị cho các nhà đầu tư.

Vào tháng 2 năm 2020, chúng tôi đã đặt ra kế hoạch định vị Tập đoàn để tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư, tạo khả năng đầu tư trong tương lai và xây dựng một nền tảng bền vững để phát triển. Kế hoạch liên quan đến việc nâng cấp hồ sơ lợi nhuận của các tài sản có rủi ro (RWAs) của chúng tôi bằng cách phân bổ lại các tài sản có tăng trưởng thấp, lợi nhuận thấp sang bộ phận khác của tập đoàn các cơ hội tăng trưởng cao, đem lại lợi nhuận cao hơn. Những bộ phận này bao gồm các các khối dịch vụ đem lại lọi nhuận cao tại châu Á và Trung Đông, HSBC UK, khối ngân hàng giao dịch hàng đầu trên thị trường và khối quản lý tài sản quốc tế.

Các kế hoạch tổ chức lại của chúng tôi sẽ song hành cùng với một chương trình giảm chi phí đáng kể và một số bước để đơn giản hóa HSBC. Các kế hoạch này có mục tiêu cắt giảm cơ sở chi phí chung và đẩy nhanh tốc độ thay đổi.

Thông tin thêm về Chiến lược của HSBC hiện có trên trang web toàn cầu của ngân hàng . Xin lưu ý đây chỉ áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Anh.