Mục đích, giá trị và chiến lược

Tham vọng của chúng tôi muốntham vọng trở thành đối tác tài chính quốc tế được yêu thích của khách hàng.

Lịch sử HSBC

HSBC ra đời từ một ý tưởng đơn thuần - một ngân hàng địa phương phục vụ các nhu cầu quốc tế. Vào tháng Ba năm 1865, HSBC đã bắt đầu kinh doanh tại Hồng Kông. Hiện nay chúng tôi là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới.

Hoạt động bền vững

Tại HSBC, chúng tôi nhận ra rằng cách chúng tôi kinh doanh cũng quan trọng như những gì chúng tôi làm. Chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng để đạt được thành công dài hạn, tăng trưởng kinh tế phải bền vững.