Lịch sử HSBC

HSBC ra đời từ một ý tưởng đơn thuần - một ngân hàng địa phương phục vụ các nhu cầu quốc tế. Vào tháng Ba năm 1865, HSBC đã bắt đầu kinh doanh tại Hồng Kông. Hiện nay chúng tôi là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất thế giới.

Chiến lược của chúng tôi

HSBC là một trong những ngân hàng quốc tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi đã phát triển một chiến lược dài hạn phản ánh mục đích của ngân hàng và cho phép chúng tôi kết nối khách hàng với các cơ hội trên khắp thế giới.

Giá trị của chúng tôi

Những giá trị này xác định chúng tôi là ai với tư cách là một tổ chức và điều gì khiến chúng tôi trở nên khác biệt. Những giá trị này là không thể thiếu đối với việc hoàn thành mục đích của chúng tôi trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh thành công, các nền kinh tế phát triển thịnh vượng và giúp mọi người đạt được tham vọng của họ.

Hoạt động bền vững

Tại HSBC, chúng tôi nhận ra rằng cách chúng tôi kinh doanh cũng quan trọng như những gì chúng tôi làm. Chúng tôi có trách nhiệm với khách hàng, nhân viên và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng để đạt được thành công dài hạn, tăng trưởng kinh tế phải bền vững.