Hoạt động bền vững

Tại HSBC, chúng tôi hiểu được vai trò quan trọng của ngân hàng đối với xã hội và kinh tế toàn cầu. Chúng tôi tin rằng một ngân hàng phát triển bền vững phải là một ngân hàng liên tục sinh lợi nhuận, nhưng không vì thế mà chỉ quan tâm đến vấn đề tạo ra lợi nhuận.

Thành công đối với HSBC là cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ mà họ cần và muốn, hiểu và nắm rõ tầm ảnh hưởng của chúng tôi đối với xã hội và môi trường, đầu tư cho tương lai của nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Quan niệm này giúp chúng tôi thực hiện kinh doanh theo phương thức vừa hiệu quả về mặt thương mại nhưng đúng đắn về mặt đạo đức.

Hàng năm, chúng tôi phát hành báo cáo giải trình những việc chúng tôi đã làm nhằm đưa tính bền vững vào hoạt động kinh doanh, tập trung vào những đóng góp xã hội, môi trường và kinh tế. Báo cáo này đề cập đến mọi cách thức mà chúng tôi sử dụng để đánh giá tác động môi trường và xã hội của hoạt động kinh doanh và cách thức mà chúng tôi quản lý những tác động đó. Những cách thức này bao gồm:

Hiệu quả về môi trường

  • Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2020, giảm lượng khí thải carbon hàng năm của mỗi nhân viên từ 3,5 tấn xuống còn 2,5 tấn

Kinh doanh khí hậu

  • Chúng tôi đang giúp đỡ khách hàng thông qua việc phát triển sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp

Giáo dục thế hệ trẻ

  • Bằng việc đầu tư vào hợp tác giáo dục, chúng tôi có thể dành thời gian, tiền bạc và nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc giúp đỡ thế hệ trẻ vươn tới tiềm năng của mình

Chương trình về Nguồn nước của HSBC

  • Quan hệ đối tác trong năm năm của chúng tôi với Earthwatch, WaterAid và WWF tập trung vào việc bảo vệ, giáo dục và cấp nước

Quản lý rủi ro mang tính bền vững

  • Chúng tôi dự đoán và xử lý các rủi ro tiềm tàng về xã hội và môi trường có thể phát sinh thông qua hoạt động cho vay và đầu tư

Thông tin chi tiết về kinh doanh bền vững tại HSBC  có trên trang web của ngân hàng. Vui lòng lưu ý rằng thông tin này chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

Bạn đang rời khỏi about.hsbc.com.vn

Vui lòng lưu ý rằng chính sách của trang web bên ngoài sẽ khác với điều khoản, điều kiện và chính sách về quyền riêng tư của trang web của chúng tôi. Trang web tiếp theo sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt hoặc thẻ mới.

An toàn và bảo mật | Điều khoản sử dụng | Chính sách liên kết