Hoạt động bền vững

Tại HSBC, chúng tôi hiểu được vai trò quan trọng của ngân hàng đối với xã hội và kinh tế toàn cầu. Chúng tôi tin rằng một ngân hàng phát triển bền vững phải là một ngân hàng liên tục sinh lợi nhuận, nhưng không vì thế mà chỉ quan tâm đến vấn đề tạo ra lợi nhuận.

Bền vững là nền tảng cho các ưu tiên chiến lược của chúng ta. Bền vững cho phép chúng ta đạt được mục đích trở thành ngân hàng quốc tế, giúp các doanh nghiệp phát triển và góp phần vào sự tăng trưởng cũng như an sinh của cộng đồng.

Chúng ta tập trung vào ba lĩnh vực chính:

  • Tài chính
    Chúng ta dự đoán và quản lý các rủi ro tiềm tàng về xã hội và môi trường có thể phát sinh thông qua các hoạt động cho vay và đầu tư. Chúng ta hỗ trợ khách hàng trong việc chuyển đổi sang một nền kinh tế tạo nên ít chất thải carbon hơn thông qua việc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động như tái chế và giao thông hiệu quả.
  • Cộng đồng
    Chúng ta làm việc với các tổ chức từ thiện hàng đầu thế giới để hỗ trợ các dự án cộng đồng, tập trung vào giáo dục và môi trường. Mục tiêu của chúng ta là giúp thế hệ trẻ phát huy hết tiềm năng của mình thông qua khả năng được tiếp cận với giáo dục và tinh thần doanh nghiệp. Chương trình về Nguồn nước của HSBC tập trung vào việc giáo dục, dự trữ và bảo vệ nguồn nước.
  • Hoạt động
    Chúng ta cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon hàng năm từ 3,5 tấn mỗi nhân viên vào năm 2011 xuống còn 225 tấn vào năm 2020.

Bạn có thể đọc thêm thông tin về bền vững tại HSBC, bao gồm các thông tin chi tiết về hiệu suất cũng như hoạt động của chúng ta vào năm 2014 trên trang web công ty. Xin lưu ý thông tin này chỉ được trình bày bằng tiếng Anh.

Chúng ta cần phải thể hiện hành động đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội mà chúng ta phục vụ

Douglas Flint, Chủ tịch HSBC

Bạn đang rời khỏi
about.hsbc.com.vn

Vui lòng lưu ý rằng chính sách của trang web bên ngoài sẽ khác với điều khoản, điều kiện và chính sách về quyền riêng tư của trang web của chúng tôi. Trang web tiếp theo sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt hoặc thẻ mới.

An toàn và bảo mật | Điều khoản sử dụng | Chính sách liên kết