Thông tin truyền thông

Thông tin liên hệ dành cho cơ quan báo chí

Phòng Truyền thông của HSBC Việt Nam không nắm giữ thông tin về tài khoản của khách hàng do đó chúng tôi không thể trả lời các yêu cầu thông tin về tài khoản. Khách hàng của HSBC vui lòng liên hệ đến điạ chỉ email: direct@hsbc.com.vn

Hoặc gọi số điện thọai:

  • Khách hàng Premier (24/7): (84 8) 37 247 666
  • Khách hàng Cá nhân: (84 8) 37 247 247
  • Chủ Thẻ Tín dụng Bạch Kim (24/7): (84 8) 37 247 248
  • Khách hàng Doanh nghiệp: (84 8) 38 292 288

Đối với các thông tin báo chí vui lòng liên hệ:
Cao Thị Hương Giang, Giám đốc Phòng Truyền Thông
E-mail: giangcao@hsbc.com.vn
Hà Lâm Tú Quỳnh, Chuyên viên Phòng Truyền Thông
E-mail: quynhltha@hsbc.com.vn

2014

Tháng mười hai

Tháng mười

Tháng chín

Tháng tám

Tháng bảy

Tháng sáu

Tháng năm

Tháng tư

Tháng ba

Tháng hai

Tháng một

2013

Tháng mười

Tháng tám

Tháng bảy

Tháng sáu

Tháng năm

Tháng tư

Tháng hai

Tháng một

2012

Tháng mười hai

Tháng mười một

Tháng mười

Tháng chín

Tháng tám

Tháng bảy

Tháng sáu

Tháng năm

Tháng tư

Tháng ba

Tháng hai

Tháng một

2011

Tháng mười hai

Tháng mười một

Tháng mười

Tháng chín

Tháng bảy

Tháng hai

Tháng một

Bạn sắp gửi email cho chúng tôi

Trước khi gửi thông tin của bạn cho chúng tôi, vui lòng đọc chính sách về quyền riêng tư.

Bạn đang rời khỏi about.hsbc.com.vn

Vui lòng lưu ý rằng chính sách của trang web bên ngoài sẽ khác với điều khoản, điều kiện và chính sách về quyền riêng tư của trang web của chúng tôi. Trang web tiếp theo sẽ mở ra trong cửa sổ trình duyệt hoặc thẻ mới.

An toàn và bảo mật | Điều khoản sử dụng | Chính sách liên kết